Business, Personal + Finance

Monday, March 09, 2009

Mga Kababayan ko...

Monday, March 09, 2009 Posted by vernon go , , , , , , , ,
Mga kababayan ko is a song by the late great francis magalona also known as "Francis M.". To the Philippines, he was a lot of things, a rapper, actor, photographer, host, entrepreneur, a family man and a lot more. But to me he is one of the few "FILIPINOS" in the Philippines.

"Poor Filipinos want to be American, and the rich ones all want to be Spaniards. And Nobody simply wants to be Filipino.” - Barth Suretsky

French say about the Filipinos: "that we are the only race in the whole world, that is CRUEL to our own kind."

Here is his song, a work of art, our song:
Mga Kababayab ko...

Mga kababayan ko
Dapat lang malaman nyo
Bilib ako sa kulay ko
Ako ay pilipino
Kung may itim or may puti
Mayron naman kayumangi
Isipin mo na kaya mong
Abutin ang yung minimithi

Dapat magsumikap para tayoy di maghirap
Ang trabaho mo pagbutihin mo
Dahil pag gusto mo ay kaya mo
Kung kaya mo ay kaya nya
At kaya nating dalawa

Magaling ang atin
Yan ang laging iisipin
Pag asensyo mararating
Kung handa kang tiisin
Ang hirap at pagod sa problema
Wag kang malunod
Umaahon ka wag lumubog
Pagka't ginhawa naman ang susunod
Iwasan mo ang ingit
Ang sa ibay ibig mong makamit
Dapat nga ikaw matuwa sa napala ng iyong kapatid
Ibig kung ipabatid
Na lahat tayo'y kabig bisig

(Repeat chorus)

Respetohin natin ang ating ina
Ilaw siya ng tahanan
Bigyang galang ang ama
At ang payo ang susudan
At sa magkakapatid
Kailang ay magmahalan
Dapat lng ay pag usapan ang hindi nauuwaan

Wag takasan ang pag kukulang
Kasalan ay panagutan
Mag malinis ay iwasan
Nakakainis marumi naman
Ang mag kaaway ipag bati
Gumitna ka ang wag kumampi

Lahat tayoy magkakapatid
Anong mang mali ay ituwid
Magdasal sa diyos maykapal
Maging banal at wag hangal
Itong tula ay alay ko
Sa inyo at sa buong mundo

(Repeat chorus)

Rizal wrote more than a hundred years ago:
“…Alas! The whole misfortune of the present Filipinos consists in that they have become only half-way brutes. The Filipino is convinced that to get happiness it is necessary for him to lay aside his dignity as a rational creature, to attend mass, to believe what is told him, to pay what is demanded of him, to pay and forever to pay; to work, suffer, and be silent, without aspiring anything, without aspiring to know or even to understand Spanish, without separating himself from his carabao, as the priests shamelessly say, without protesting against any injustice, against any arbitrary action, against an assault, against an insult; that is, NOT TO HAVE HEART, BRAIN, OR SPIRIT; a creature with arms and a purse of gold, there’s the ideal native!”
(The Indolence of the Filipinos)

Don’t we still fit this description made by Rizal more than a hundred years ago?
We can do in our own little way to be like Francis M., Taas nuo ang pagka Pilipino, Let us help each other (Sino bang magtutulungan patungo sa kaunlaran, kundi tayo-tayo rin?) Itaas at iwagayway ang bandera ng KAYUMANGI!!!!
Reactions: